Kalendár

Marec
P U S Š P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Aktuality
07.03.2019

Jedálny lístok od 11. marca do 15. marca 2019

Aktuálny jedálny lístok
01.08.2018

Výzva na darovanie krvi

Potrebné sú všetky krvné skupiny! Hláste sa na t.č.036/6307900. Ďakujeme.
09.07.2018

Prvá pomoc na slovenských cestách.

Dňa 11. júla 2018 môžete na cestách nášho okresu stretnúť dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža
28.02.2018

Centrum nepočujúcich ANEPS Levice

Klientsky deň -  pomoc osobám s poruchami sluchu, nepočujúcim a ich rodinám
28.02.2018

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Klientsky deň - poradenstvo a sociálna rehabilitácia 
02.05.2017

Nový predseda ÚzS SČK

Na VI. územnom sneme SČK, konanom 29. apríla 2017 v Leviciach, bol za predsedu Územného spolku SČK Levice zvolený Mgr. Peter Benček.  
23.01.2017

Benefity pre darcov krvi

Po rozkliknutí nájdete zoznam benefitov, ktoré ponuká mesto Levice pre mnohonásobných darcov krvi.
04.11.2016

SEPRP

Prvá pomoc môže byť aj zábavná. V Krajine záchrancov spojili svoje sily s kreatívnym projektom Baštrng a vytvorili sériu vtipných edukačných videí k prvej pomoci pod názvom "Sedlácka prvá pomoc".
0/0

Ciele a poslanie Mládeže Slovenského Červeného kríža

Kto sme?
Mládež Slovenského Červeného kríža je hnutie detí a mládeže v Slovenskom Červenom kríži.
Jeho činnosť sa riadi základnými princípmi červeného kríža, prijatými na XX. Medzinárodnej konferencii červeného kríža v roku 1965 vo Viedni: humanita, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľná služba, jednota, svetovosť.

M SČK je organizačnou zložkou SČK (čl. 9 Stanov SČK), ktorá sa riadi zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 84/1994 Z.z. o SČK a ochrane znaku a názvu SČK, Stanovami SČK, vlastným Štatútom a má vlastnú organizačnú štruktúru a program.

Poslanie
Poslaním Mládeže Slovenského Červeného kríža je združovať deti a mládež v rámci hnutia červeného kríža na Slovensku a vytvoriť jej priestor a podmienky pre dobrovoľnícku prácu v programoch a aktivitách zameraných na zraniteľné skupiny detí a mladých ľudí.

Naše ciele
V rámci zdravotno-výchovnej a preventívnej činnosti v oblastiach HIV/AIDS a drogových závislostí zameraných na deti, mládež a celú spoločnosť:
– zmena postoja spoločnosti voči ohrozeným jednotlivcom a skupinám
– zmena osobného prístupu na základe dostupných informácií

V oblasti šírenia myšlienok, princípov a humanitárnych hodnôt červeného kríža:
– rozvoj sociálneho cítenia a konania detí a mládeže
– prehĺbenie porozumenia medzi ľuďmi
– zlepšenie pripravenosti obyvateľstva na mimoriadne situácie informovaním o poslaní a princípoch červeného kríža a medzinárodnom humanitárnom práve

V oblasti pripravenosti na katastrofy:
– rozvoj osobnej zodpovednosti za život a zdravie
– zlepšenie pripravenosti a reakcie deti a mladých ľudí na mimoriadne situácie

V oblasti napĺňania potrieb spoločnosti na lokálnej úrovni:
– zlepšiť postavenie ohrozených detí a mládeže v rámci spoločnosti
– zlepšiť podmienky života zraniteľných skupín obyvateľstva

Aktivity Mládeže SČK (Národné projekty)

Evička a deti
Tento projekt uskutočňujeme od roku 2000 a je zameraný pre deti predškolského veku. Tento projekt vyhodnotil Štátny pedagogický ústav a MŠ SR ako veľmi kvalitný a potrebný. Deti získavajú vedomosti o ochrane zdravia, humanite a ČK.

Kvapka krvi
Tento projekt vznikol na ÚzS SČK Levice v roku 2003. Zameraný je pre deti predškolského a školského veku na prvom stupni. Učíme ich o dôležitosti krvi a jej darovania. Zároveň sa naučia aj ošetrovať zranenia.

HIV/AIDS
Cieľovou skupinou projektu sú mladí ľudia od 14 do 18 rokov. Od roku 2001 organizujeme kurzy, v ktorých sa vyškolili mládežnícky aktivisti na vykonávanie primárnej prevencie.

Medzinárodný deň boja proti hladu
Tento projekt upozorňuje verejnosť na problematiku zraniteľných skupín. Cieľom projektu je upozorniť na problematiku hladu vo svete i na Slovensku. Tento projekt začala realizovať Mládež SČK v Leviciach v roku 2000 podľa vzoru Fínskeho ČK, ktorý tento projekt založil. Za tento projekt získala v r.2004 M SČK Levice ocenenie Slovenskej humanitnej rady.

Sviečkový pochod
Je neodmysliteľnou časťou prevencie HIV/AIDS. Koná sa vždy pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, každoročne 1.decembra. Hlavnou myšlienkou projektu je boj proti diskriminácii a stigmatizácii ľudí s HIV/AIDS. Zakladateľom tohto projektu bol v r.1997 mládežník z ÚzS SČK Levice. V dnešnej dobe je to už medzinárodný projekt.

Ďalšia činnosť Mládeže SČK

Prázdniny prvej pomoci
Tento projekt vznikol v roku 2005 zatiaľ ho organizuje len Územný spolok SČK Levice. Projekt je zameraný pre žiakov SŠ. Cieľom tohto projektu je vyškoliť školiteľov medzinárodných aktivít (HIV/AIDS, Evička a deti, Kvapka krvi, Prvá pomoc…), ktorí by školili na vlastných školách.

Súťaže prvej pomoci
Súťaže sa delia do troch kategórií:
1. Hliadky mladých zdravotníkov – 3.-5. ročník ZŠ
2. Hliadky mladých zdravotníkov – 6.-9. ročník ZŠ
3. Družstvá prvej pomoci – Stredné školy