Kalendár

Január
P U S Š P S N
12345
6789101112
1314151617
18
18. 1. 2020 - 18. 1. 20208 hodinový kurz prvej pomoci
19
20
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
21
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
22
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
23
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
24
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
25
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
26
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
27
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
28
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
29
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
30
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
31
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
Aktuality
09.07.2018

Prvá pomoc na slovenských cestách.

Dňa 11. júla 2018 môžete na cestách nášho okresu stretnúť dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža
28.02.2018

Centrum nepočujúcich ANEPS Levice

Klientsky deň -  pomoc osobám s poruchami sluchu, nepočujúcim a ich rodinám
28.02.2018

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Klientsky deň - poradenstvo a sociálna rehabilitácia 
02.05.2017

Nový predseda ÚzS SČK

Na VI. územnom sneme SČK, konanom 29. apríla 2017 v Leviciach, bol za predsedu Územného spolku SČK Levice zvolený Mgr. Peter Benček.  
23.01.2017

Benefity pre darcov krvi

Po rozkliknutí nájdete zoznam benefitov, ktoré ponuká mesto Levice pre mnohonásobných darcov krvi.
04.11.2016

SEPRP

Prvá pomoc môže byť aj zábavná. V Krajine záchrancov spojili svoje sily s kreatívnym projektom Baštrng a vytvorili sériu vtipných edukačných videí k prvej pomoci pod názvom "Sedlácka prvá pomoc".
06.05.2016

Slovenský Červený kríž oceňoval

Do Knihy cti SČK bol zapísaný aj Klub zdravých materských škôl pri Územnom spolku SČK v Leviciach.
23.04.2016

Projekt Humanitko

V projekte Humanitko už 12 ZŠ.
0/0

História

Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice je právnická osoba, ktorá vznikla na základe registrácie podľa ust.č.8 ods.1, písm.b/ Stanov SČK a Zákona č.84/94 Z.z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu ČK, § 2.,ods.2. ÚzS SČK priamo z novelizovaného zákona NR SR č.460/2007 Z.z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu ČK poskytuje zdravotnícke, záchranné, sociálne a humanitné služby, spolupracuje pri každej verejnej a sociálnej starostlivosti, vykonáva preventívnu činnosť. SČK pôsobí v súlade s Ústavou SR a zákonmi SR. Jeho podrobnejšie úlohy upravuje koncepcia na roky 2009-2013 schválená na 4. Územnom sneme v Leviciach, konaného dňa 28.marca 2009.

Hlavnou programovou úlohou Územného spolku SČK je prevencia a pomoc občanovi v núdzi. S tým súvisí vzdelávanie v oblasti poskytovania sociálnych služieb, výučba prvej pomoci, darcovstvo krvi a pripravenosť na mimoriadne a nepredvídané situácie. Následný prvok vzdelávania je zamestnávanie v poskytovaní prednáškových, zdravotných a sociálnych službách a práca s dobrovoľníkmi.

Levický okres patrí medzi tri najväčšie okresy na Slovensku. Má 98 obcí a prakticky v každej tretej obci pôsobí Miestny spolok SČK – spolu 30 miestnych spolkov, ktoré sú súčasťou územného spolku SČK Levice, kde pôsobí 2 800 členov. Sekretariát Územného spolku SČK, ako právnická osoba, má 11 zamestnancov na pracovnú zmluvu a do 250 príležitostných dobrovoľníkov ročne. Od roku 1993 poskytuje terénne sociálne služby. ÚzS presadzuje a uvádza do praxe nové pilotné projekty, ktoré si vyžadujú partnerstvá, kooperáciu a spoluprácu s verejnosťou ako takou.

Právne dokumenty
– Zákon NS SR č.460/2007 Z.z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu ČK
– Stanovy SČK
– Registračný list Územného spolku SČK Levice
– Menovací dekrét štatutárneho zástupcu – riaditeľa sekretariátu
– Registrácia IČO,DIČ