Kalendár

Január
P U S Š P S N
12345
6789101112
1314151617
18
18. 1. 2020 - 18. 1. 20208 hodinový kurz prvej pomoci
19
20
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
21
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
22
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
23
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
24
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
25
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
26
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
27
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
28
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
29
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
30
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
31
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
Aktuality
09.07.2018

Prvá pomoc na slovenských cestách.

Dňa 11. júla 2018 môžete na cestách nášho okresu stretnúť dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža
28.02.2018

Centrum nepočujúcich ANEPS Levice

Klientsky deň -  pomoc osobám s poruchami sluchu, nepočujúcim a ich rodinám
28.02.2018

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Klientsky deň - poradenstvo a sociálna rehabilitácia 
02.05.2017

Nový predseda ÚzS SČK

Na VI. územnom sneme SČK, konanom 29. apríla 2017 v Leviciach, bol za predsedu Územného spolku SČK Levice zvolený Mgr. Peter Benček.  
23.01.2017

Benefity pre darcov krvi

Po rozkliknutí nájdete zoznam benefitov, ktoré ponuká mesto Levice pre mnohonásobných darcov krvi.
04.11.2016

SEPRP

Prvá pomoc môže byť aj zábavná. V Krajine záchrancov spojili svoje sily s kreatívnym projektom Baštrng a vytvorili sériu vtipných edukačných videí k prvej pomoci pod názvom "Sedlácka prvá pomoc".
06.05.2016

Slovenský Červený kríž oceňoval

Do Knihy cti SČK bol zapísaný aj Klub zdravých materských škôl pri Územnom spolku SČK v Leviciach.
23.04.2016

Projekt Humanitko

V projekte Humanitko už 12 ZŠ.
0/0

Kurzy opatrovania

Slovenský Červený kríž ponúka 226 hodinový kurz opatrovania k výkonu opatrovateľskej služby s platnosťou v SR a zahraničí.
Kurz je akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo dňa 24.3.2017. 
 

Miesto konania kurzu: Územný spolok SČK, Poľná č.6, 934 01 v Leviciach

PREDBEŽNÝ DÁTUM: 25.3.2019


kontakt: 036/6307 900, 0903 558 911
e-mail: programy.lv@redcross.sk

Požiadavky na účastníka kurzu: Min. ukončená základná škola (účastník predloží vysvedčenie), vek 18 rokov, predloženie záväznej prihlášky do kurzu so súhlasom s podmienkami a cenou kurzu a pred nástupom do kurzu dokladuje uhradenie poplatku za kurz, resp. dohodnutej splátky.

Profil vzdelávania: Kurz je určený pre každého, kto pracuje v oblasti poskytovania sociálnych služieb alebo sa plánuje zamestnať ako opatrovateľka v domácom prostredí. Absolvent kurzu získa osvedčenie s európskou platnosťou.

Cena za kurz: 339 €
Pri podaní záväznej prihlášky sa platí poplatok 50 €. Zvyšnú sumu je možné uhradiť po zahájení kurzu jednorázovo alebo v dohodnutých splátkach.

Profil absolventa: Absolvent kurzu je schopný kvalifikovane poskytovať opatrovateľskú starostlivosť na základe získaných teoretických vedomostí, praktických schopností a zručností, s garanciou odbornej úrovne, etického prístupu a citlivého kontaktu ku klientovi. V mimoriadnych situáciách vedieť pohotovo poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára.

Rozsah kurzu :

  • Teoretická výučba 105 hodín – úvod do opatrovateľstva, komunikácia a etika v opatrovateľstve, práca s klientom, anatómia, psychológia, životospráva, základy fyzioterapie ...
  • Praktická výučba 43 hodín – simulované situácie, nácvik jednotlivých postupov v malej skupine, prípadové štúdie, individuálny nácvik praktickej časti s využitím rôznych pomôcok
  • Odborná stáž – prax 72 hodín – priamo na vybraných oddeleniach zdravotníckych zariadení, zariadeniach sociálnych služieb a podobne
  • Skúšky 6 hodín – test a praktická skúška

 

Kurz je možné absolvovať aj prostredníctvom programov zamestnanosti RE-PAS, RE-PAS+, COMPAS+. Viac informácií tu

Súbory na stiahnutie